הטרילוגיה

1. ספר העלטה (תש"ע)
    לקריאה במשך שנה שלמה

2. ספר החיים (תשע"ג)
    לקריאה במשך חיים שלמים

3. סוף היהדות (תשע"ה)
    לקריאה באחרית הימים