קיצור מיטה ערוכה

מבחר


1. אורח חיים
    יומן חלומות

2. יורק דעה
    חלומות בענייני דיומא

3. אבר העזר
    חלומות אישות

4. חושך משפט
    בין אדם למחשבו